FANALS AL CASAL PERE QUART

IMG_0311-mod

La Castellarenta d’adopció Carme Vidal ens presenta una exposició monogràfica de Fanals, que com una formigueta ha anat recopillant i que ara ens mostre. Es podrà veure fins el 19 de novembre al Casal Pere Quart de Sabadell, Rambla 69.

La Castellarenca de adopción Carme Vidal nos presenta una exposición monográfica de Farolas (Fanals), que como una hormiguita ha ido recopilando y ahora nos muestra. Se podrán ver hasta el 19 de Noviembre en el Casal Pere Quart de Sabadell, Rambla 69.

The Castellarenca of adoption Carme Vidal presents a monographic exhibition of street lights (Fanals), which as a little ant has been compiling and now shows us. They can be seen until November 19 at the Casal Pere Quart in Sabadell, Rambla 69.