Convocatòria Concurs Miquel Fàbregues 2018

 

La Secció FOTO i VÍDEO de la UES organitza els

Premis MIQUEL FÀBREGUES 2018 de Reportatges i Documentals 

-dotzena edició-

Bases

Temàtica:

*Documentals i reportatges (viatges, esports, oficis, tradicions, arts, urbanisme, història, natura, biologia, etc.).

*Les obres han de ser inèdites en aquests Premis Miquel Fàbregues i cada concursant en

podrà presentar un màxim de dues.

Concursants:

* Grup A: Realitzadors de vídeo aficionats amb obres fetes de manera amateur.

* Grup B: Realitzadors de vídeo independents amb obres finançades o subvencionades    total o parcialment amb capital públic o privat.

Idiomes i nacionalitats:

* Les llengües narratives o principals de les obres, han de ser una de les oficials a Catalunya: català o castellà, però també s’acceptarà gallec o èuscar, amb subtitulació. No s’accepta cap altra llengua (narrativa o principal) encara que sigui subtitulada.

* No hi ha restriccions quant a la nacionalitat dels autors, sempre que acomplexin el punt dels idiomes acceptats.

Formats, durada i drets de propietat:

* Discos   DVD+R, DVD-R, BD o Blu-ray; o arxius d’imatge digital compatibles.

* Cada disc o arxiu contindrà només una sola pel·lícula.

* La durada màxima serà de 25 minuts, inclosos títols, crèdits i anagrames.

* La utilització d’imatges provinents del cinema, la televisió o internet, ha d’assenyalar-se clarament tant en la imatge com en els crèdits i en tot cas, no poden superar el 10 % de la duració total del film ( 50 % si son de caràcter històric o científic). L’incompliment d’aquest punt provocarà la desqualificació del vídeo de qualsevol premi atorgat.

Enviament:

* Els discos s’enviaran conjuntament amb la fitxa d’inscripció adjunta, per correu lliure de despeses, fins el 22 de febrer de 2018 a:

PREMIS MIQUEL FÀBREGUES

Unió Excursionista de Sabadell

Carrer Salut, 14-16

08202 – Sabadell

* Els arxius s’inscriuran a la plataforma www.clickforfestivals.com, segons les seves instruccions, fins a la mateixa data.

Hom vol emfatitzar la vocació cinematogràfica d´aquests Premis, motiu pel qual, en els criteris dels jurats es donarà prioritat a la valoració d´aquelles obres que emprin el llenguatge i la narrativa propis del cinema, per sobre dels que son propis de la televisió.

Premis generals:

* Trofeu al primer, segon i tercer classificats, independentment de si els autors

pertanyen al Grup A o B

Premis especials:

* Trofeu al primer i segon classificats, només per autors del grup A

Aquest Premis especials no podran atorgar-se a cap pel·lícula del grup A que hagi estat

premiada en els Premis generals.

Premi comarcal:

*A la pel·lícula millor classificada l’autor de la qual sigui de les Comarques del Vallès.

*Les pel·lícules no seran retornades als autors i restaran en propietat de l’organització,

la qual les podrà programar només de manera divulgativa i sense cap ànim de lucre.

*Tots els aspectes d’interpretació d’aquestes bases seran dirimits pel Jurat d’admissió, el

veredicte del qual serà inapel·lable.

*Tota comunicació amb l’organització serà a través del correu: vídeo@ues.cat

 

Projeccions públiques i lliurament de premis:

*Una selecció de les pel·lícules serà projectada als Cines Imperial de Sabadell, sota      l’organització de Cineclub Sabadell, el dia 3 de maig de 2018.

La resta de sessions es faran a l’auditori de la UES els dies 5, 12, 19 i 26 d´abril.

*L’acte final i lliurament dels Premis serà el 27 de maig a l’auditori de la UES.

                                    

Amb la col·laboració de:  

 

 

 

                                                                            

                                                                            

 

 

 

 

Descarregat el Full d’inscripció clicant: inscripciomf2017