Concurs Miquel Fàbregues

La Secció FOTO I VÍDEO de la UES organitza els

Premis MIQUEL FÀBREGUES 2016

de Reportatges i Documentals -desena edició-

                                                        fotoivideo-transparentoriginal-03

 

Bases

Temàtica:
*Documentals i reportatges (viatges, esports, oficis, tradicions, arts, urbanisme, història, natura, biologia, etc.).
*Les obres han de ser inèdites en aquets Premis Miquel Fàbregues i cada concursant en podrà presentar un màxim de dues.

Concursants:
* Grup A= Realitzadors de vídeos aficionats amb obres fetes de manera amateur.
* Grup B= Realitzadors de vídeos independents amb obres finançades o subvencionades total o parcialment amb capital públic o privat.

Formats, durada i drets de propietat:
* Discos DVD+R, DVD-R, AVCHD o Blu-ray; o arxius d’imatge digital compatibles. * Cada disc o arxiu contindrà només una sola pel·lícula.
* La durada màxima serà de 25 minuts, inclosos títols, crèdits i anagrames.
* La utilització d’imatges d’arxiu provinents del cinema, la televisió o internet, ha d’assenyalar-se clarament tant en la imatge com en els crèdits i, en tot cas, no poden superar el 10 % de la duració total del film. L’incompliment d’aquest punt provocarà la desqualificació del vídeo de qualsevol premi atorgat (norma de la Unió Internacional de Cinema no Professional-UNICA).

Enviament:
* Els discos s’enviaran conjuntament amb la fitxa d’inscripció adjunta, per correu lliure de despeses, fins el 10 de març de 2016, a:

PREMIS MIQUEL FÀBREGUES Unió Excursionista de Sabadell Carrer Salut, 14-16
08202 – Sabadell

* Els arxius s’inscriuran a la plataforma http://www.clickforfestivals.com, segons les seves instruccions, fins a la mateixa data.

Hom vol emfatitzar la vocació cinematogràfica d ́aquests Premis, motiu pel qual, en els criteris dels jurats es donarà prioritat a la valoració d ́aquelles obres que emprin el llenguatge i la narrativa propis del cinema, per sobre dels que son propis de la televisió.

Premis generals:
* Trofeu al primer, segon i tercer classificats, independentment de si els autors

pertanyen al Grup A o B
Premis especials:
* Trofeu al primer i segon classificats, només per autors del grup A
*Aquest Premis especials no podran atorgar-se a cap pel·lícula del grup A que hagi estat

premiada en els Premis generals.
Premi comarcal:
*A la pel·lícula millor classificada l’autor de la qual sigui de les Comarques del Vallès.

*Les pel·lícules no seran retornades als autors i restaran en propietat de l’organització, la qual les podrà programar només de manera divulgativa i sense cap ànim de lucre.

*Tots els aspectes d’interpretació d’aquestes bases seran dirimits pel Jurat d’admissió, el veredicte del qual serà inapel·lable.

*Tota comunicació amb l’organització serà a través del correu: vídeo@ues.cat
*Les sessions públiques es faran a l’auditori de la UES els dies 7,14, 21, 28 d’abril i 5 de

maig.
*L’acte final i lliurament de Premis serà el 29 de maig a l’auditori de la UES

Imatge vídeo

Amb la col·laboració de:

Col-laboren LlardelLlibre i clickforfestivals

Anuncis